Transport po morzu i rzekach

Transport wodny, czyli żegluga, dobywać może się zarówno poprzez drogi wodne morskie, jak i rzeki. Jest to gałąź transportu, która wymaga zastosowania wielu wyspecjalizowanych jednostek, w zależności od rodzaju ładunku, jaki ma być przewożony. Żegluga morska wykorzystywana jest bardzo często do przewozów pasażerskich oraz przewozów samochodów ciężarowych oraz całych wagonów kolejowych. Na statkach umieszczać można również kontenery z praktycznie dowolną zawartością. Szczególne ładunki wymagają w przypadku transportu morskiego wykorzystania bardzo specyficznych środków pojazdów. Do transportu gazów przystosowane są statki nazywane gazowcami, towary płynne przemieszczane są w tankowcach. Statkami przewozi się również duże ilości towarów sypkich, wówczas są to masowce. Masowce wykorzystywane są do przewozu towarów luzem, czyli bez opakowań. Towar wsypywany jest bezpośrednio do ładowni statku. Najczęściej w ten sposób transportowane są materiały takie jak rudy metali, siarka, nawozy oraz węgiel. W tankowcach transportuje się głownie produkty przemysłu naftowego. Jednak ten rodzaj transportu stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Katastrofy ekologiczne związane z przedostaniem się do morza niebezpiecznego ładunku mogą wydarzyć się z powodu niesprawności statku, czy też wpłynięcia na mieliznę. Nowoczesne typy tankowców posiadają dodatkowe zabezpieczenia, które mają na celu minimalizację zagrożenia. W gazowcach przewożony jest LNG, a więc skroplony, naturalny gaz ziemny.

Dalej

Przyszłość transportu intermodalnego

Transport intermodalny opiera się na założeniu, że towar może zostać przewożony różnymi środkami transportu podróżując stale w jednej jednostce ładunkowej. Jednostką ładunkową najczęściej tu wykorzystywaną są różnego rodzaju kontenery. Wykorzystanie kontenerów sprawia, że podczas zmiany poszczególnych pojazdów, czy też gałęzi transportu nie jest konieczne przeładowanie samego towaru. Aby jednak transport ten mógł być wykonywany konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, w szczególności punktów pozwalających na przeładunek kontenerów. Odpowiednio przeprowadzony przewóz intermodalny niesie dla przedsiębiorstw wiele zalet. Przede wszystkim celem jest tu obniżenie całkowitych kosztów procesu transportowego. Możliwość przemieszczania ładunku pomiędzy gałęziami transportu sprawia również, że ilość wariantów tego samego przewozu zwiększa się. Transport intermodalny ma wpływ na poprawienie się jakości usług transportowych. Rozwiązania w nim stosowane pozwalają na szybką dostawę w ustalonym terminie. Ze względu na brak przeładunku towaru jest bezpieczeństwo zwiększa się, a ilość uszkodzeń podczas transportu ulega redukcji. Transport intermodalny może łączyć różne gałęzie transportu. Najczęściej jest to połączenie transportu drogowego z transportem morskim, transportu drogowego z transportem lotniczym oraz przewozów kolejowych z przewozami samochodowymi. Przewozy samochodowe wykorzystywane są w większości wariantów przewidujących transport intermodalny ze względu na dużą elastyczność.

Dalej

Wady i zalety gałęzi transportu

Dostarczenie towaru szybko i bezpiecznie to podstawowy cel każdego przewoźnika. Każdy przewóz może odbywać się za pomocą różnych gałęzi transportu. W przypadku przewoźników krajowych najczęściej będzie to transport drogowy. Pomimo wprowadzania stale nowych ograniczeń w zakresie ruchu pojazdów ciężarowych oraz kolejnych opłat za przejazdy nadal jest to nie tylko rozwiązanie dla przewoźnika najtańsze, ale i najprostsze. Transport kolejowy w Polsce nie jest rozwiązaniem praktyczny, ze względu na słabą jakość sieci kolejowej. Mała ilość połączeń sprawia, że stworzenie linii przewozu intermodalnego jest w zasadzie niewykonalne. W przypadku transportu morskiego podstawową jego wadą jest czas transportu, który w porównaniu do innych gałęzi jest bardzo długi. Bezpieczeństwo ładunku w transporcie morskim również nie jest na najwyższym poziomie, a to sprawia, że stosunkowo niewiele towarów przewozi się obecnie w ten sposób. Transport wodny śródlądowy obecnie funkcjonuje w bardzo niewielkim stopniu, a ładunki przemieszczane w ten sposób nie mają większej wartości. Słabo rozwinięta infrastruktura sprawia, że perspektywy transportu rzecznego w naszym kraju nie są dobre. Transport rurociągami, taśmociągami i przewodami jest wykorzystywany jedynie przez ograniczoną liczbę przedsiębiorstw. Transport lotniczy jest bardzo efektywny i szybki jednak jego koszt sprawia, że na takie rozwiązanie pozwolić mogą sobie jedynie duże przedsiębiorstwa. Szybkość przemieszczania ładunków pozwala tu na transportowanie towarów łatwo się psujących.

Dalej

Prawa kobiet z własną działalnością

Własnym biznesem zajmują się dzisiaj nie tylko mężczyźnie, ale także kobiety. Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą nie mogą liczyć na urlop macierzyński. Kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, które opłacają składki ZUS przysługuje jednak zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest wypłacany przez ZUS przez okres 24 lub 37 tygodni. Dłuższy okres wypłacania zasiłku przysługuje paniom, które urodziły bliźnięta. Panie, które prowadzą własną działalność, a chcą otrzymać zasiłek macierzyński muszą jednak spełnić pewien warunek. Aby otrzymać zasiłek macierzyński konieczne jest opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek ten otrzymają także kobiety, które w chwili urodzenia dziecka miały opłaconą jedynie jedną składkę tego ubezpieczenia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości składki. Im wyższy przychód został zadeklarowany tym wysokość naszej składki jest wyższa. Możemy zadeklarować przychód, który będzie wynosił od 60 do 250 % przeciętnego wynagrodzenia. Deklarując 60% otrzymamy zasiłek w wysokości 1 576 zł. Płacąc składkę maksymalną zasiłek macierzyński wyniesie ponad 6 000 zł. Zastanówmy się jednak zanim zadeklarujemy składkę w maksymalnej wysokości. ZUS poddaje kontroli osoby deklarujące maksymalną składkę. Kobiety, które pobierają zasiłek macierzyński nie muszą na czas jego pobierania zawieszać działalności firmy. Panie, które prowadzą własną działalność mają prawo do zwolnienia lekarskiego (płatnego) na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Dalej
Strona 1 z 612345...Ostatnia »