Bardzo istotne formalności

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy muszą dopełnić kilku istotnych formalności. Przede wszystkim konieczne jest złożenie wizyty w urzędzie miasta lub gminy i wypełnienie formularza CEIDG-1. Wypełnienie i złożenie tego formularza jest równoczesnym złożeniem wniosku o wpisanie naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Z chwila złożenia tego wniosku nasza firma zostanie także niejako automatycznie, a więc bez konieczności wypełniania i składania kolejnych wniosków, wpisana do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Osoby, które zamierzają prowadzić własną firmę muszą zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zgłosić się do ZUS. Wizyta w urzędzie skarbowym związana jest nie tylko z nadaniem numeru NIP. Przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do złożenia oświadczenia w jaki sposób zamierza rozliczać się z urzędem skarbowym. Początkujący przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na podstawie karty podatkowej, na podstawie ryczałtu lub na zasadach ogólnych. Wybierając formę rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych będziemy zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Z kolei nie od każdego rodzaju działalności gospodarczej będziemy mogli zapłacić podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Bliższych informacji powinni udzielić nam pracownicy urzędu skarbowego. Z kolei w ZUS-ie należy wypełnić wniosek ZUS ZFA oraz ZUS ZZA. Wypełniając oba te wnioski będziemy mieli prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.