Transport po morzu i rzekach

Transport wodny, czyli żegluga, dobywać może się zarówno poprzez drogi wodne morskie, jak i rzeki. Jest to gałąź transportu, która wymaga zastosowania wielu wyspecjalizowanych jednostek, w zależności od rodzaju ładunku, jaki ma być przewożony. Żegluga morska wykorzystywana jest bardzo często do przewozów pasażerskich oraz przewozów samochodów ciężarowych oraz całych wagonów kolejowych. Na statkach umieszczać można również kontenery z praktycznie dowolną zawartością. Szczególne ładunki wymagają w przypadku transportu morskiego wykorzystania bardzo specyficznych środków pojazdów. Do transportu gazów przystosowane są statki nazywane gazowcami, towary płynne przemieszczane są w tankowcach. Statkami przewozi się również duże ilości towarów sypkich, wówczas są to masowce. Masowce wykorzystywane są do przewozu towarów luzem, czyli bez opakowań. Towar wsypywany jest bezpośrednio do ładowni statku. Najczęściej w ten sposób transportowane są materiały takie jak rudy metali, siarka, nawozy oraz węgiel. W tankowcach transportuje się głownie produkty przemysłu naftowego. Jednak ten rodzaj transportu stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Katastrofy ekologiczne związane z przedostaniem się do morza niebezpiecznego ładunku mogą wydarzyć się z powodu niesprawności statku, czy też wpłynięcia na mieliznę. Nowoczesne typy tankowców posiadają dodatkowe zabezpieczenia, które mają na celu minimalizację zagrożenia. W gazowcach przewożony jest LNG, a więc skroplony, naturalny gaz ziemny.

Dalej

Wady i zalety gałęzi transportu

Dostarczenie towaru szybko i bezpiecznie to podstawowy cel każdego przewoźnika. Każdy przewóz może odbywać się za pomocą różnych gałęzi transportu. W przypadku przewoźników krajowych najczęściej będzie to transport drogowy. Pomimo wprowadzania stale nowych ograniczeń w zakresie ruchu pojazdów ciężarowych oraz kolejnych opłat za przejazdy nadal jest to nie tylko rozwiązanie dla przewoźnika najtańsze, ale i najprostsze. Transport kolejowy w Polsce nie jest rozwiązaniem praktyczny, ze względu na słabą jakość sieci kolejowej. Mała ilość połączeń sprawia, że stworzenie linii przewozu intermodalnego jest w zasadzie niewykonalne. W przypadku transportu morskiego podstawową jego wadą jest czas transportu, który w porównaniu do innych gałęzi jest bardzo długi. Bezpieczeństwo ładunku w transporcie morskim również nie jest na najwyższym poziomie, a to sprawia, że stosunkowo niewiele towarów przewozi się obecnie w ten sposób. Transport wodny śródlądowy obecnie funkcjonuje w bardzo niewielkim stopniu, a ładunki przemieszczane w ten sposób nie mają większej wartości. Słabo rozwinięta infrastruktura sprawia, że perspektywy transportu rzecznego w naszym kraju nie są dobre. Transport rurociągami, taśmociągami i przewodami jest wykorzystywany jedynie przez ograniczoną liczbę przedsiębiorstw. Transport lotniczy jest bardzo efektywny i szybki jednak jego koszt sprawia, że na takie rozwiązanie pozwolić mogą sobie jedynie duże przedsiębiorstwa. Szybkość przemieszczania ładunków pozwala tu na transportowanie towarów łatwo się psujących.

Dalej

Praca na umowę zlecenie

Coraz więcej osób w naszym kraju pracuje na umowę zlecenie. Nie wszystkie osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia wiedzą jednak na czym dokładnie polega tego typu umowa, jakie mają prawa, a jakie obowiązki wynikające z zatrudnienia na taką umowę oraz czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę. W chwili zawarcia umowy zlecenia osoba, która ją przyjmuje staje się zleceniobiorcą, zaś osoba zlecająca wykonanie pracy na podstawie umowy zlecenia jest zleceniodawcą. Umowa zlecenie nie jest umową, która musi zostać zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą na piśmie. Zawierając umowę zlecenie nie musimy zleconej nam pracy wykonywać osobiście. Do pracy zleconej możemy zatrudnić osobę, która wykona zleconą nam pracę za nas. Taka osoba to podwykonawca. Fakt, że pracując na umowę zlecenia możemy zatrudnić podwykonawcę odróżnia ten rodzaj pracy od pracy na umowę o pracę. Pracę, którą wykonujemy na podstawie umowy o pracę musimy bowiem wykonywać osobiście, nie mamy prawa do zatrudnienia podwykonawcy. Warto wiedzieć, że decydując się na pracę na umowę zlecenia nie będą nas obowiązywały zapisy zawarte w kodeksie pracy. Osoby pracujące na umowę zlecenia nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. W stosunku do osób pracujących na umowę zlecenia nie obowiązuje także obowiązek wypłacania minimalnego wynagrodzenia. Osoby te nie mają także okresu wypowiedzenia. Pracodawca osób pracujących na umowę zlecenia, które nie są ubezpieczone ma obowiązek odprowadzić za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

Dalej

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Osoby, które zamierzają założyć pierwszy własny biznes o pomoc w jego otwarciu mogą zwrócić się do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wbrew swojej nazwie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości nie jest fundacją, która pomaga rozkręcić własny biznes jedynie studentom. Z pomocy fundacji mogą skorzystać wszyscy bez względu na wiek. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stwarza pole do spróbowania sił we własnym biznesie. Wystarczy zgłosić się do fundacji z pomysłem na biznes. Osoba, która zgłosi się do Inkubatora o pomoc otrzymuje do swojej dyspozycji w pełni wyposażony lokal położony w centrum miasta. Inkubator przedsiębiorczości oferuje tego typu lokale w większości dużych miast w naszym kraju. Swoją firmę będziemy musieli zarejestrować właśnie w mieście, w którym otrzymamy lokal od fundacji. Osoby, które skorzystają z udziału w systemie pomocy udzielanej przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości nie muszą się już martwić o wynajęcie lokalu na prowadzenie własnego biznesu. Także prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowych oraz załatwianie spraw w urzędzie skarbowym powierzone zostanie osobom z fundacji. Fundacja służy początkującym przedsiębiorcom także pomocą prawną i biznesową. Wspomaga starania początkujących przedsiębiorców o otrzymanie funduszy i dotacji. Uczestnictwo w oferowanym programie jest płatne. W minionym roku za uczestnictwo w programie pobierana była opłata w wysokości 250 zł. Opłatę tę trzeba wnosić każdego miesiąca. Osoby zainteresowane programem mogą szukać informacji na stronie www.inkubatory.pl.

Dalej

Jaki biznes założyć

Obecnie coraz więcej osób ma problem ze znalezieniem pracy. Bycie natomiast osobą bezrobotną nie jest ani komfortowe, ani nie dostarczy środków do życia. Rozwiązaniem okazuje się być założenie własnej firmy. Coraz więcej osób tak właśnie postanawia poradzić sobie z problemem bezrobocia. Zanim jednak założymy własną firmę powinniśmy poważnie się zastanowić nad tym w jakiej branży powinna ona działać. Jeżeli bowiem źle wybierzemy nie odniesiemy sukcesu, a nasz interes okaże się wielką klapą. Wiele osób uważa, że obecnie opłaca się otwierać rozmaite sklepiki. To jednak ,który rodzaj sklepu otworzymy uzależnione jest od miejsca, w którym ma on się znaleźć. Jeżeli sklep ma być w małej miejscowości to raczej nie przyniesie nam dochodów jeżeli będziemy w nim sprzedawali luksusową, a jednocześnie drogą porcelanę. Dziesiąty sklep spożywczy w okolicy, który oferuje ten sam asortyment co pozostałe również może okazać się klapą. Jeżeli natomiast otworzymy sklep spożywczy, który będzie wyróżniał się asortymentem, będzie w nim znajdowało się dużo towaru, a jednocześnie obsługa będzie zawsze miła i uśmiechnięta możemy liczyć na to, że nasz biznes wypali. Pomysłem na dobrze prosperujący biznes jest również uruchomienie własnego, prywatnego przedszkola. W przedszkolach państwowych ciągle jest zbyt mało miejsc. Nie każde dziecko znajduje się w nich miejsce. W związku z tym niejeden rodzin decyduje się na zapisanie swojego dziecka do przedszkola prywatnego. Trzeba jednak zadbać o odpowiednią kadrę i bogatą ofertę edukacyjną.

Dalej

Dostawy w terminie

Ocena jakości usług transportowych przez kontrahenta zależy od wielu czynników, jednak ogromne znaczenie ma tu terminowość dostaw. Określenie precyzyjnego czasu dostawy jest bardzo ważne, ze względu na koordynację innych procesów w przedsiębiorstwach z procesem transportowym. Terminowość jest szczególnie ważna w przypadku towarów, które trudno jest magazynować, a więc muszą być one dostarczane na bieżąco w zależności od potrzeb danego odbiorcy. Przywiązanie klienta do danego przedsiębiorstwa w bardzo dużej mierze zależy od tego, czy towar, który jest przez niego kupowany, trafia do niego na czas. Bardzo często okazuje się, że odbiorcy są gotowi ponieść wyższy koszt transportu, jeśli dzięki temu termin realizacji skróci się. Najważniejszy jednak jest tu nie tyle sam czas realizacji dostawy, ale to, czy termin dostarczenia zamówienia został dotrzymany. Pomimo ogromnego znaczenia terminowości transportu we współpracy pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami bardzo często okazuje się jednak, że firmy nie potrafią precyzyjnie określać czasu swoich dostaw, lub nie dotrzymują podanych przez siebie czasów realizacji. Konsekwencji wynikających z braku terminowości dostaw jest dla firmy wiele. Po pierwsze zapotrzebowanie wszystkich odbiorców nie może zostać zaspokojone, więc następuje stopniowa ich utrata. Przedsiębiorstwa produkcyjne w przypadku nieregularnego napływu surowców i półproduktów nie mogą prawidłowo układać harmonogramów produkcji, a to prowadzi to katastrofalnych skutków dla całej firmy.

Dalej
Strona 1 z 212