Przyszłość transportu intermodalnego

Transport intermodalny opiera się na założeniu, że towar może zostać przewożony różnymi środkami transportu podróżując stale w jednej jednostce ładunkowej. Jednostką ładunkową najczęściej tu wykorzystywaną są różnego rodzaju kontenery. Wykorzystanie kontenerów sprawia, że podczas zmiany poszczególnych pojazdów, czy też gałęzi transportu nie jest konieczne przeładowanie samego towaru. Aby jednak transport ten mógł być wykonywany konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, w szczególności punktów pozwalających na przeładunek kontenerów. Odpowiednio przeprowadzony przewóz intermodalny niesie dla przedsiębiorstw wiele zalet. Przede wszystkim celem jest tu obniżenie całkowitych kosztów procesu transportowego. Możliwość przemieszczania ładunku pomiędzy gałęziami transportu sprawia również, że ilość wariantów tego samego przewozu zwiększa się. Transport intermodalny ma wpływ na poprawienie się jakości usług transportowych. Rozwiązania w nim stosowane pozwalają na szybką dostawę w ustalonym terminie. Ze względu na brak przeładunku towaru jest bezpieczeństwo zwiększa się, a ilość uszkodzeń podczas transportu ulega redukcji. Transport intermodalny może łączyć różne gałęzie transportu. Najczęściej jest to połączenie transportu drogowego z transportem morskim, transportu drogowego z transportem lotniczym oraz przewozów kolejowych z przewozami samochodowymi. Przewozy samochodowe wykorzystywane są w większości wariantów przewidujących transport intermodalny ze względu na dużą elastyczność.

Dalej

Prawa kobiet z własną działalnością

Własnym biznesem zajmują się dzisiaj nie tylko mężczyźnie, ale także kobiety. Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą nie mogą liczyć na urlop macierzyński. Kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, które opłacają składki ZUS przysługuje jednak zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest wypłacany przez ZUS przez okres 24 lub 37 tygodni. Dłuższy okres wypłacania zasiłku przysługuje paniom, które urodziły bliźnięta. Panie, które prowadzą własną działalność, a chcą otrzymać zasiłek macierzyński muszą jednak spełnić pewien warunek. Aby otrzymać zasiłek macierzyński konieczne jest opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek ten otrzymają także kobiety, które w chwili urodzenia dziecka miały opłaconą jedynie jedną składkę tego ubezpieczenia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości składki. Im wyższy przychód został zadeklarowany tym wysokość naszej składki jest wyższa. Możemy zadeklarować przychód, który będzie wynosił od 60 do 250 % przeciętnego wynagrodzenia. Deklarując 60% otrzymamy zasiłek w wysokości 1 576 zł. Płacąc składkę maksymalną zasiłek macierzyński wyniesie ponad 6 000 zł. Zastanówmy się jednak zanim zadeklarujemy składkę w maksymalnej wysokości. ZUS poddaje kontroli osoby deklarujące maksymalną składkę. Kobiety, które pobierają zasiłek macierzyński nie muszą na czas jego pobierania zawieszać działalności firmy. Panie, które prowadzą własną działalność mają prawo do zwolnienia lekarskiego (płatnego) na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Dalej

Biznes związany z opieką nad dziećmi

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzamy prowadzić będziemy musieli spełnić kilka formalności związanych nie tylko z zarejestrowaniem działalności. Osoby, które zamierzają zajmować się dzienną opieką nad dziećmi muszą spełnić wymogi sanitarne i lokalowe. Dzienną opiekę nad dziećmi możemy sprawować w żłobku lu klubiku dziecięcym. Zamierzając prowadzić klub dziecięcy musimy dysponować co najmniej jednym pomieszczeniem, które może znajdować się w domu jedno- lub wielorodzinnym. Pomieszczenie to musi znajdować się na parterze budynku. Prowadząc klub dziecięcy nie możemy przyjąć do niego więcej niż 15 dzieci. Jeżeli będziemy opiekowali się trójką, maksymalnie piątką dzieci, to pomieszczenie na klub musi mieć powierzchnię minimum 16 m2. Jeżeli chcemy opiekować się większą liczbą dzieci, powierzchnię lokalu zwiększamy o 2 m2 na każde dziecko. Osoby zainteresowane prowadzeniem klubów dziecięcych i żłobków szczegółowe informacje znajdą na stronie http://zalozyc-zlobek.pl. Działalnością gospodarczą może być także niewielki zakład, w którym będzie możliwość wykonywania przeróbek krawieckich. Do prowadzenia tego typu zakładu nie są potrzebne żadne dodatkowe pozwolenia. Nie ma tutaj nawet znaczenia miejsce, w którym działalność będzie prowadzona. Tego typu zakład bez żadnych dodatkowych zezwoleń możemy prowadzić nawet mieszkając w budynku wielorodzinnym. Spełnienia przepisów sanitarnych wymaga za to prowadzenie zakładu fryzjerskiego. Miejsce wykonywania zabiegów fryzjerskich musi być oddzielone od poczekalni.

Dalej

Zanim zarejestrujemy firmę

Kiedy zamierzamy otworzyć własną firmę jeszcze przed jej zarejestrowaniem musimy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Część z nich dotyczy kwestii związanych ze sprawami finansowymi, które z całą pewnością w przypadku każdej firmy są niezwykle istotne. W pierwszej kolejności warto zastanowić się w jaki sposób będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Jeżeli zamierzamy zajmować się świadczeniem usług krawieckich możemy zdecydować się na opłacanie podatku w formie tak zwanego ryczałtu. Jeżeli jednak zamierzamy uruchomić na przykład sklep spożywczy takiej możliwości już mieć nie będziemy. Rozliczać z urzędem skarbowym można się jeszcze na tak zwanych zasadach ogólnych oraz na podstawie karty podatkowej. Zasady ogólne wiążą się jednak z koniecznością prowadzenia książki przychodów i rozchodów co wiele osób bardzo silnie przeraża. Kolejnym bardzo istotnym pytanie, na które odpowiedzi trzeba jednak udzielić jest pytanie dotyczące tego, czy zamierzamy być tak zwanym VAT – owcem czy też nie. Jeżeli planujemy robić jakiekolwiek zakupy do naszej firmy rozwiązanie to z całą pewnością nam się opłaca. Dzięki temu będzie bowiem mogli odliczyć podatek VAT. Bycie VAT – owcem daje nam również możliwość odliczenia sobie niektórych kosztów, które wiążą się z prowadzeniem przez nas firmy. I tak na przykład wydatki, które ponosimy na służbowe rozmowy telefoniczne będziemy mogli odliczyć. Jeżeli na te dwa pytania znamy już odpowiedzieć przychodzi pora na kolejne dotyczące tego, czy księgowość zamierzamy prowadzić samodzielnie czy też zatrudni w tym celu osobę wykwalifikowaną.

Dalej

Praca w domu

Jedna z możliwości wykonywania pracy jest z całą pewnością tak zwana telepraca. Określa się tym terminem pracę, którą pracownik wykonuje w warunkach domowych. Bardzo często osoby, które wykonują pracę właśnie na takich zasadach pracują nie na podstawie umowy o pracę, ale umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Nie brakuje również osób pracujących w ten sposób, które mają założoną działalność gospodarczą i po prostu świadczą swoje usługi innej firmie. Telepraca to forma pracy zawodowej, która z całą pewnością posiada wiele zalet. Przede wszystkim pracując w domu możemy godzić pracę na przykład z wychowaniem dziecka czy opieka nad osobą chorą czy niepełnosprawną. Pracując w domu nie musimy bowiem opuszczać ani naszego dziecka ani osoby chorej na określony czas. Wykonaną pracę po prostu dostarczamy naszemu pracodawcy. Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem Internetu. Wskazuje się na przypadki pracy tego rodzaju, kiedy pracownik i pracodawca nigdy się nie widzieli. Zaletą pracy tego rodzaju jest także możliwość regulowania sobie czasu pracy. To od nas zależy, czy będziemy wykonywali zlecone nam prace w ciągu dnia, czy na przykład w nocy. Ważne jest jedynie aby praca została wykonana i oddana na czas. W przypadku pracy w domu nie brakuje również wad. Przede wszystkim ci, którzy wykonują swoją pracę w domu nie mają możliwości poznawania nowych ludzi. Dla wielu osób, zwłaszcza tych otwartych i towarzyskich, może to być naprawdę wielki problem. Niektórzy mogą mieć również problem ze zmotywowaniem się do pracy.

Dalej

Wielokrotne opakowania w transporcie

Transport większości ładunków wymaga odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas załadunku, przewozu oraz wyładunku. W większości przypadków stosuje się obecnie jednorazowe opakowania, jednak ich stosowanie nie jest bardzo korzystne zarówno ze względu na koszty, jak i konieczności ich usuwania, a więc ze względu na ekologię. Rozwiązaniem coraz chętniej wprowadzanym przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa są opakowania, które wykorzystać można wielokrotnie. Najlepiej, ze względu na swoją uniwersalność, sprawdzają się tu opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. Odpowiedni dobór wielorazowego opakowania może sprawić, że przedsiębiorstwo osiągnie na rynku cenną przewagę konkurencyjną. Opakowania wielokrotnego użytku są nie tylko wygodne w użytku, ale również i trwałe, a to sprawia, że koszty przedsiębiorstwa maleją. Przy przestrzeganiu właściwych zasad użytkowania pojemniki wielorazowe mogą być w transporcie wykorzystywane przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Przy ocenie wprowadzenia takiego rozwiązania w firmie warto zauważyć, że nie można tu skupiać się jedynie na bezpośrednich kosztach opakowań jednorazowych oraz wielorazowych. Koszt nabycia opakowania wiąże się bowiem również z zastosowaniem odpowiednich metod i środków transportu. Stosowanie opakowań wielokrotnych sprawia, że proces pakowania i transportowania towarów upraszcza się. Eliminuje się tu również w większości proces logistyki zwrotnej opakowań. Przykładem opakowania wielokrotnego są wykonana z tworzywa podstawy o rozmiarach standardowych palet.

Dalej
Strona 1 z 212