A może koleją

Transport kolejowy jest gałęzią ściśle uzależnioną od stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Infrastruktura ta obejmuje nie tylko odpowiednio zaplanowane i wykonane linie kolejowe, ale również wszelkie zaplecze w postaci stacji oraz elementów technicznych. Środki transportu kolejowego zbiorowo nazywane są taborem kolejowym. W jego skład wchodzą między innymi wagony oraz lokomotywy. Przewoźnicy wykorzystujący kolej do transportu różnego rodzaju ładunków należą w naszym kraju do mniejszości, natomiast w gospodarce światowej wykorzystanie tej gałęzi transportu jest bardzo duże, głównie ze względu na obniżanie w ten sposób kosztów. Ponieważ środki transportu kolejowego mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych trasach nie ma tu możliwości dowolnego zaplanowania przebiegu ładunku, nie może on też zostać w większości przypadków dowieziony do końcowego odbiorcy. Najczęściej przeprowadzenie całego procesu transportowego wymaga połączenia transportu kolejowego z transportem samochodowym. Szczególnie w przypadku transportu osób w wielu krajach transport kolejowy jest bardzo silnie wykorzystywany przez przewoźników. To jednak, czy transport ten będzie efektywny zależy od jakości obsługi, na jaką liczyć mogą pasażerowie. Szczególnie istotna jest tu częstotliwość ruchu pociągów, a więc ilość dostępnych dla mieszkańców różnych rejonów połączeń. Mała popularność kolei w naszym kraju wiąże się przede wszystkim z niska oceną jakości obsługi przez pasażerów. Kolej może być również wykorzystywana do transportu ładunków.

Dalej

Transport na drogach

Transport samochodowy to najsilniej wykorzystywana w naszym kraju gałąź transportu. W transporcie drogowym wszelkiego rodzaju ładunki przemieszczane są po specjalnie w tym celu przygotowanych drogach lądowych. Środki transportu, które są tu wykorzystywane to różnego typu pojazdy samochodowe. W transporcie drogowym przewoźnicy świadczyć mogą usługi transportowe. Główną zaletą wykorzystania transportu drogowego jest możliwość przewiezienia ładunku z praktycznie dowolnego miejsca bezpośrednio do punktu, w którym ma on się znaleźć. Sieć drogowa jest bardzo rozbudowana, a to sprawia, że niewiele jest miejsc, do których nie można dojechać pojazdem samochodowym wraz z pasażerami czy też ładunkiem. Transport samochodowy ma też kilka poważnych wad, wśród których wymienić trzeba przede wszystkim jego szkodliwy wpływ na stan środowiska naturalnego. Transport drogowy pochłania również wiele energii, a to wpływa bezpośrednio na jego koszty. Koszty transportu drogowego odczuwane są nie tylko przez przedsiębiorstwa i osoby, które z usług przewoźników drogowych korzystają bezpośrednio, ale również przez wszystkich innych obywateli. Koszt transportu, jaki został wytworzony w trakcie dowiezienia danego ładunku jest wliczony w jego cenę, dlatego podwyższanie się kapitałochłonności transportu przekłada się na ceny praktycznie wszystkich produktów dostępnych na rynku. Pomimo tego brak jest obecnie rozwiązań, które pozwoliły by na ograniczenie wykorzystania transportu drogowego w którejkolwiek z gałęzi gospodarki krajowej.

Dalej
Strona 2 z 212