Wybór dobrego przewoźnika nie jest prosty

Wybór właściwego kontrahenta w przedsiębiorstwie ma ogromny wpływ na jego działanie. W przypadku, gdy firma w swojej działalności dostarcza towary poza granice kraju, lub też sprowadza ładunki z innych państw rozwiązania transportowe mają kluczowe znaczenie. Organizacja transportu międzynarodowego to niełatwe zadanie. Może być on wykonywany przez prywatną flotę lub też zlecony wyspecjalizowanej firmie spedycyjnej. W wielu przypadkach okazuje się, że zatrudnienie spedytora, pomimo jego kosztów, pozwala na redukcję kosztów transportu. Znalezienie przewoźnika spełniającego wymagania firmy nie jest proste. Doświadczony spedytor powinien zajmować się całym procesem dostawy, a więc również skompletowaniem dokumentów, ubezpieczeniem ładunku, czy też przeprowadzeniem odprawy celnej. Główną zaletą transportu zewnętrznego jest znajomość rynku i przepisów transportowych przez spedytorów. Spedytorzy wykonując wiele dostaw jednocześnie w tych samych kierunkach mogą osiągnąć znacznie lepsze stawki, niż przedsiębiorstwo mogłoby samodzielnie wynegocjować. Dotyczy to cen przewozów, kosztów w agencjach celnych, czy też kosztów magazynowania. Spedytor odciąża firmę z odpowiedzialności za proces transportowy, a tym samym pozwala skupić się jej na działaniach kluczowych dla osiągnięcia przez nią zysku. Podstawowe kryterium, którym kierują się firmy przy wyborze spedytora jest jego pozycja rynkowa i doświadczenie. Istotne jest również to, czy oferuje on kompleksowy zestaw usług, a także cena jakiej żąda za ich wykonanie.

Dalej

Działalność gospodarcza w domu

Działalność gospodarczą możemy prowadzić nie tylko w wynajętym lokalu, ale także we własnym mieszkaniu lub domu. Bez względu jednak na to, gdzie będzie mieściła się siedziba naszej firmy musimy przed jej otwarciem dopełnić pewnych formalności. Przed udaniem się do urzędu w celu zarejestrowania firmy musimy oczywiście wybrać rodzaj naszej przyszłej działalności. Określenie rodzaju prowadzonej działalności ułatwią nam kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody te powinniśmy otrzymać w urzędzie, w którym będziemy rejestrowali działalność. Wskazując kod działalności, w trakcie jej prowadzenia nie możemy prowadzić innej działalności niż ta, którą wskazaliśmy wybierając kod. Dlatego czasem warto wskazać nie jeden lecz kilka kodów, które określają powiązanych ze sobą dziedzin. Działalność firmy możemy oczywiście zawsze rozszerzyć poprzez dołączenie dodatkowych kodów. Tego typu rozwiązanie jest bezpłatne. W urzędzie miasta lub gminy musimy złożyć również wniosek CEIDG-1. Po złożeniu tego dokumentu nasza działalność zostanie zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Nasza firma zostanie automatycznie wpisana do ewidencji gospodarczej oraz zostanie jej automatycznie nadany numer REGON. Złożenie w urzędzie miasta lub gminy dokumentu CEIDG-1 oznacza także, że nasza firma została zgłoszona także w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. Dokument CEIDG-1 możemy wypełnić albo w urzędzie miasta lub gminy, albo też skorzystać z możliwości uczynienia tego za pośrednictwem internetu.

Dalej

Bardzo istotne formalności

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy muszą dopełnić kilku istotnych formalności. Przede wszystkim konieczne jest złożenie wizyty w urzędzie miasta lub gminy i wypełnienie formularza CEIDG-1. Wypełnienie i złożenie tego formularza jest równoczesnym złożeniem wniosku o wpisanie naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Z chwila złożenia tego wniosku nasza firma zostanie także niejako automatycznie, a więc bez konieczności wypełniania i składania kolejnych wniosków, wpisana do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Osoby, które zamierzają prowadzić własną firmę muszą zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zgłosić się do ZUS. Wizyta w urzędzie skarbowym związana jest nie tylko z nadaniem numeru NIP. Przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do złożenia oświadczenia w jaki sposób zamierza rozliczać się z urzędem skarbowym. Początkujący przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na podstawie karty podatkowej, na podstawie ryczałtu lub na zasadach ogólnych. Wybierając formę rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych będziemy zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Z kolei nie od każdego rodzaju działalności gospodarczej będziemy mogli zapłacić podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Bliższych informacji powinni udzielić nam pracownicy urzędu skarbowego. Z kolei w ZUS-ie należy wypełnić wniosek ZUS ZFA oraz ZUS ZZA. Wypełniając oba te wnioski będziemy mieli prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dalej

Konieczność napisania biznesplanu

Jeżeli zamierzamy otworzyć własną działalność gospodarczą dobrze jest zacząć od sporządzenia własnego biznesplanu. Jeżeli pieniądze na uruchomienie firmy posiadamy to biznesplanu nie musimy pisać aczkolwiek dobrze jest to zrobić. Natomiast jeśli pieniądze na uruchomienie działalności chcemy pozyskać z banku lub urzędu pracy biznesplan musimy napisać koniecznie. Zarówno w przypadku banku, jak i urzędu pracy nie będziemy mieli szans na otrzymanie pieniędzy jeśli biznesplanu nie sporządzimy. W przypadku urzędu pracy biznesplan traktowany jest w zasadzie jako wniosek o przydzielenie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W przypadku zaś banku biznesplan jest najbardziej istotnym załącznikiem do wniosku kredytowego. W biznesplanie muszą znaleźć się ściśle określone elementy. Przede wszystkim musimy w nim zakreślić profil naszej działalności. W biznesplanie dokładnie więc opisujemy czym zamierzamy się zajmować, co sprzedawać czy produkować lub też jakie usługi świadczyć. Jest to jednak z najbardziej znaczących informacji. Każdy biznesplan musi również uwzględniać dane dotyczące naszych potencjalnych dochodów. I tu uwaga: w tym aspekcie z całą pewnością nie można przesadzić. Jeżeli zawyżymy sobie celowo potencjalnie uzyskiwane dochody bank wyłapie to bardzo szybko. Może nam wtedy zarzucić, że chcieliśmy go oszukać i kredytu nie otrzymamy nawet wtedy, kiedy nasza firma naprawdę miałaby szanse na powodzenie. Kompletny biznesplan powinien również zawierać dane dotyczące konkurencji na danym rynku.

Dalej

Międzynarodowa konwencja ADR

Przewóz ładunków różnego rodzaju regulowany jest przez przepisy prawa krajowego oraz międzynarodowego. W przypadku prawa międzynarodowego jedną z najważniejszych konwencji jest ADR, która reguluje transport ładunków niebezpiecznych. Umowa ta obowiązuje w naszym kraju już od wielu lat, warto jednak pamiętać, że przepisy ADR są regularnie nowelizowane. Każdy przewoźnik, który zajmuje się transportem towarów klasyfikowanych jako niebezpiecznie musi współpracować z właściwym doradcą ADR, dzięki któremu łatwiej jest sprostać wymogom konwencji. Na przewoźników nałożony jest również obowiązek sporządzania sprawozdań rocznych oraz przestrzegania wielu przepisów bezpieczeństwa. Umowa ADR dotyczy przewozu wielu materiałów. Są to przede wszystkim ładunki o charakterze wybuchowym oraz ładunki palne. Do materiałów niebezpiecznych zaliczamy również wszelkie towary żrące, zakaźne, promieniotwórcze, trujące oraz wiele innych ładunków. Szczegółową klasyfikację odnaleźć można w przepisach konwencji. Transport materiałów niebezpiecznych musi być odpowiednio oznakowany. Przepisy określają w jaki sposób ładunki te powinny być zabezpieczane na czas przewozu oraz za pomocą jakiego symbolu należy oznaczyć pojazd. Znakiem rozpoznawczym pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne jest tablica ADR. Tablica ta jest koloru pomarańczowego i wykonana jest z materiału odblaskowego. Umieszczany jest na niej numer niebezpieczeństwa oraz numer materiału. Dzięki temu transport w przypadku nagłych zdarzeń może być łatwiej zabezpieczony.

Dalej

Dobry i nowoczesny serwis samochodowy

Wraz ze wzrostem wykorzystania transportu drogowego w pracy oraz w życiu prywatnym cała ta gałąź gospodarki rozwinęła się. Zmienił się nie tylko drogi oraz same pojazdy, ale również i infrastruktura dodatkowa, taka jak przykładowo serwisy samochodowe. Współczesne serwisy znaczenie odbiegają od stereotypowych miejsc, które można było powszechnie spotkać jeszcze kilkanaście lat temu. Standardowa obsługa serwisowa oferowana jest dziś przez każdą markę przy zakupie nowego pojazdu. Samochody posiadają coraz więcej funkcji, które poprawiają komfort użytkowania oraz zwiększają bezpieczeństwo pasażerów. To sprawia jednak również, że samodzielne naprawy, czy też wymiany części są możliwe w coraz mniejszym stopniu. Im bardziej nowoczesny jest pojazd tym większa pewność, że będzie on wymagał specjalistycznej obsługi serwisowej. Każdy z podzespołów pojazdu drogowego posiada swoją żywotność. W zależności od sposobu użytkowania pojazdu części będą mniej lub bardziej awaryjne, ale nie można uniknąć serwisowania pojazdu. Jakość usług serwisowych w naszym kraju stale ulega poprawie, większość serwisów wyposażonych jest obecnie w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na przeprowadzenie pełnej diagnostyki pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych samochodów, które posiadają na pokładzie dużą ilość urządzeń elektronicznych. Odpowiednia dbałość o pojazd poza właściwym sprzętem wymaga również doświadczonego zespołu mechaników, którzy radzą sobie z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w pojazdach.

Dalej
Strona 1 z 212