O służbowych samochodach

Większość firm operujących na rynku krajowych swoich przedstawicieli oraz innych pracowników wyposaża w służbowe samochody. W przypadku bardzo wielu zawodów samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy, bez którego wykonywanie obowiązków nie byłoby możliwe. Również systemy motywacyjne bardzo wielu przedsiębiorstw zakładają przyznanie pracownikowi służbowego samochodu, jako rodzaj wyróżnienia za efekty pracy. Wielu pracowników dąży to osiągnięcia odpowiednio wysokich obrotów, marż właśnie po to, by zyskać dodatkowy środek transportu. Warto zauważyć, że firmowe pojazdy są zwykle oznaczane logo, nazwą firmy, jej danymi kontaktowymi, a to sprawia, że każdy poruszający się po drogach publicznych pojazd stanowi również dla przedsiębiorstwa reklamę. Inwestycja w firmową flotę może być wsparta przez banki, które bardzo chętnie przyczyniają się do wprowadzenia do przedsiębiorstw nowych samochodów na zasadzie leasingu. Kontrola nad służbowymi samochodami zależy od polityki firmy. W większości przypadków przedsiębiorstwa decydują się na wmontowanie w swoich samochodach urządzeń GPS, które pozwalają na śledzie i zapisywanie pracy. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w tych przypadkach, gdzie auto służbowe jest do dyspozycji pracownika jedynie w celach związanych bezpośrednio z pracą. W przypadku jednak, gdy samochód pracownik może wykorzystywać również po godzinach pracy, w celach prywatnych, takie rozwiązanie nie powinno być stosowane. Monitoring GPS w samochodach służbowych ułatwia rozliczanie kosztów.

Dalej

Znaczenie transportu w rolnictwie

Transport ma ogromne znaczenie w każdej dziedzinie biznesu. Również rolnictwo i jego efektywność w ogromnej mierze uzależnione jest od sprawności procesów transportowych. Transport w rolnictwie różni się od transportu pozostałej produkcji ze względu na to, że ładunki są tu bardzo zróżnicowane. Przewóz i środki transportowe uwzględniać muszą, więc transport żywych ładunków ora przewóz ładunków o bardzo dużych gabarytach. To sprawia, że poszczególne środki transportu wykorzystywane w tej gałęzi gospodarki muszą posiadać większy stopień specjalizacji. Również procesy załadunku i wyładunku muszą spełniać odmienne wymogi. Warto zauważyć, iż transport w rolnictwie, tak jak cały ten obszar działalności, charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem natężenia prac w zależności od sezonu. Sprawny transport ma dla rolnictwa ogromne znaczenie, ze względu na bardzo duży udział w całkowitych kosztach tworzenia produkcji. Nie zawsze jednak środki transportu wykorzystywane są w rolnictwie prawidłowo. Często ich stosunkowo niewielkie obłożenie w skali roku skutkuje tym, że koszty eksploatacji są bardzo wysokie. Istotny wpływ na koszty wytworzenia produkcji rolnej ma również to, jakie metody transportu zostaną wykorzystane, jakie procesy będą wykonywane za pomocą pracy ludzkiej, a które zostaną zmechanizowane. W rolnictwie wykorzystanie przestarzałych technologii transportowych jest niestety problemem powszechnym. Szczególnie dotyczy on małych gospodarstw, dla których zakup nowych pojazdów jest zbyt dużym wydatkiem.

Dalej
Strona 2 z 212