Dostawy w terminie

Ocena jakości usług transportowych przez kontrahenta zależy od wielu czynników, jednak ogromne znaczenie ma tu terminowość dostaw. Określenie precyzyjnego czasu dostawy jest bardzo ważne, ze względu na koordynację innych procesów w przedsiębiorstwach z procesem transportowym. Terminowość jest szczególnie ważna w przypadku towarów, które trudno jest magazynować, a więc muszą być one dostarczane na bieżąco w zależności od potrzeb danego odbiorcy. Przywiązanie klienta do danego przedsiębiorstwa w bardzo dużej mierze zależy od tego, czy towar, który jest przez niego kupowany, trafia do niego na czas. Bardzo często okazuje się, że odbiorcy są gotowi ponieść wyższy koszt transportu, jeśli dzięki temu termin realizacji skróci się. Najważniejszy jednak jest tu nie tyle sam czas realizacji dostawy, ale to, czy termin dostarczenia zamówienia został dotrzymany. Pomimo ogromnego znaczenia terminowości transportu we współpracy pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami bardzo często okazuje się jednak, że firmy nie potrafią precyzyjnie określać czasu swoich dostaw, lub nie dotrzymują podanych przez siebie czasów realizacji. Konsekwencji wynikających z braku terminowości dostaw jest dla firmy wiele. Po pierwsze zapotrzebowanie wszystkich odbiorców nie może zostać zaspokojone, więc następuje stopniowa ich utrata. Przedsiębiorstwa produkcyjne w przypadku nieregularnego napływu surowców i półproduktów nie mogą prawidłowo układać harmonogramów produkcji, a to prowadzi to katastrofalnych skutków dla całej firmy.