Międzynarodowa konwencja ADR

Przewóz ładunków różnego rodzaju regulowany jest przez przepisy prawa krajowego oraz międzynarodowego. W przypadku prawa międzynarodowego jedną z najważniejszych konwencji jest ADR, która reguluje transport ładunków niebezpiecznych. Umowa ta obowiązuje w naszym kraju już od wielu lat, warto jednak pamiętać, że przepisy ADR są regularnie nowelizowane. Każdy przewoźnik, który zajmuje się transportem towarów klasyfikowanych jako niebezpiecznie musi współpracować z właściwym doradcą ADR, dzięki któremu łatwiej jest sprostać wymogom konwencji. Na przewoźników nałożony jest również obowiązek sporządzania sprawozdań rocznych oraz przestrzegania wielu przepisów bezpieczeństwa. Umowa ADR dotyczy przewozu wielu materiałów. Są to przede wszystkim ładunki o charakterze wybuchowym oraz ładunki palne. Do materiałów niebezpiecznych zaliczamy również wszelkie towary żrące, zakaźne, promieniotwórcze, trujące oraz wiele innych ładunków. Szczegółową klasyfikację odnaleźć można w przepisach konwencji. Transport materiałów niebezpiecznych musi być odpowiednio oznakowany. Przepisy określają w jaki sposób ładunki te powinny być zabezpieczane na czas przewozu oraz za pomocą jakiego symbolu należy oznaczyć pojazd. Znakiem rozpoznawczym pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne jest tablica ADR. Tablica ta jest koloru pomarańczowego i wykonana jest z materiału odblaskowego. Umieszczany jest na niej numer niebezpieczeństwa oraz numer materiału. Dzięki temu transport w przypadku nagłych zdarzeń może być łatwiej zabezpieczony.