Biznes związany z opieką nad dziećmi

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzamy prowadzić będziemy musieli spełnić kilka formalności związanych nie tylko z zarejestrowaniem działalności. Osoby, które zamierzają zajmować się dzienną opieką nad dziećmi muszą spełnić wymogi sanitarne i lokalowe. Dzienną opiekę nad dziećmi możemy sprawować w żłobku lu klubiku dziecięcym. Zamierzając prowadzić klub dziecięcy musimy dysponować co najmniej jednym pomieszczeniem, które może znajdować się w domu jedno- lub wielorodzinnym. Pomieszczenie to musi znajdować się na parterze budynku. Prowadząc klub dziecięcy nie możemy przyjąć do niego więcej niż 15 dzieci. Jeżeli będziemy opiekowali się trójką, maksymalnie piątką dzieci, to pomieszczenie na klub musi mieć powierzchnię minimum 16 m2. Jeżeli chcemy opiekować się większą liczbą dzieci, powierzchnię lokalu zwiększamy o 2 m2 na każde dziecko. Osoby zainteresowane prowadzeniem klubów dziecięcych i żłobków szczegółowe informacje znajdą na stronie http://zalozyc-zlobek.pl. Działalnością gospodarczą może być także niewielki zakład, w którym będzie możliwość wykonywania przeróbek krawieckich. Do prowadzenia tego typu zakładu nie są potrzebne żadne dodatkowe pozwolenia. Nie ma tutaj nawet znaczenia miejsce, w którym działalność będzie prowadzona. Tego typu zakład bez żadnych dodatkowych zezwoleń możemy prowadzić nawet mieszkając w budynku wielorodzinnym. Spełnienia przepisów sanitarnych wymaga za to prowadzenie zakładu fryzjerskiego. Miejsce wykonywania zabiegów fryzjerskich musi być oddzielone od poczekalni.

Dalej

Praca na umowę zlecenie

Coraz więcej osób w naszym kraju pracuje na umowę zlecenie. Nie wszystkie osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia wiedzą jednak na czym dokładnie polega tego typu umowa, jakie mają prawa, a jakie obowiązki wynikające z zatrudnienia na taką umowę oraz czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę. W chwili zawarcia umowy zlecenia osoba, która ją przyjmuje staje się zleceniobiorcą, zaś osoba zlecająca wykonanie pracy na podstawie umowy zlecenia jest zleceniodawcą. Umowa zlecenie nie jest umową, która musi zostać zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą na piśmie. Zawierając umowę zlecenie nie musimy zleconej nam pracy wykonywać osobiście. Do pracy zleconej możemy zatrudnić osobę, która wykona zleconą nam pracę za nas. Taka osoba to podwykonawca. Fakt, że pracując na umowę zlecenia możemy zatrudnić podwykonawcę odróżnia ten rodzaj pracy od pracy na umowę o pracę. Pracę, którą wykonujemy na podstawie umowy o pracę musimy bowiem wykonywać osobiście, nie mamy prawa do zatrudnienia podwykonawcy. Warto wiedzieć, że decydując się na pracę na umowę zlecenia nie będą nas obowiązywały zapisy zawarte w kodeksie pracy. Osoby pracujące na umowę zlecenia nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. W stosunku do osób pracujących na umowę zlecenia nie obowiązuje także obowiązek wypłacania minimalnego wynagrodzenia. Osoby te nie mają także okresu wypowiedzenia. Pracodawca osób pracujących na umowę zlecenia, które nie są ubezpieczone ma obowiązek odprowadzić za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

Dalej

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Osoby, które zamierzają założyć pierwszy własny biznes o pomoc w jego otwarciu mogą zwrócić się do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wbrew swojej nazwie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości nie jest fundacją, która pomaga rozkręcić własny biznes jedynie studentom. Z pomocy fundacji mogą skorzystać wszyscy bez względu na wiek. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stwarza pole do spróbowania sił we własnym biznesie. Wystarczy zgłosić się do fundacji z pomysłem na biznes. Osoba, która zgłosi się do Inkubatora o pomoc otrzymuje do swojej dyspozycji w pełni wyposażony lokal położony w centrum miasta. Inkubator przedsiębiorczości oferuje tego typu lokale w większości dużych miast w naszym kraju. Swoją firmę będziemy musieli zarejestrować właśnie w mieście, w którym otrzymamy lokal od fundacji. Osoby, które skorzystają z udziału w systemie pomocy udzielanej przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości nie muszą się już martwić o wynajęcie lokalu na prowadzenie własnego biznesu. Także prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowych oraz załatwianie spraw w urzędzie skarbowym powierzone zostanie osobom z fundacji. Fundacja służy początkującym przedsiębiorcom także pomocą prawną i biznesową. Wspomaga starania początkujących przedsiębiorców o otrzymanie funduszy i dotacji. Uczestnictwo w oferowanym programie jest płatne. W minionym roku za uczestnictwo w programie pobierana była opłata w wysokości 250 zł. Opłatę tę trzeba wnosić każdego miesiąca. Osoby zainteresowane programem mogą szukać informacji na stronie www.inkubatory.pl.

Dalej

Zanim zarejestrujemy firmę

Kiedy zamierzamy otworzyć własną firmę jeszcze przed jej zarejestrowaniem musimy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Część z nich dotyczy kwestii związanych ze sprawami finansowymi, które z całą pewnością w przypadku każdej firmy są niezwykle istotne. W pierwszej kolejności warto zastanowić się w jaki sposób będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Jeżeli zamierzamy zajmować się świadczeniem usług krawieckich możemy zdecydować się na opłacanie podatku w formie tak zwanego ryczałtu. Jeżeli jednak zamierzamy uruchomić na przykład sklep spożywczy takiej możliwości już mieć nie będziemy. Rozliczać z urzędem skarbowym można się jeszcze na tak zwanych zasadach ogólnych oraz na podstawie karty podatkowej. Zasady ogólne wiążą się jednak z koniecznością prowadzenia książki przychodów i rozchodów co wiele osób bardzo silnie przeraża. Kolejnym bardzo istotnym pytanie, na które odpowiedzi trzeba jednak udzielić jest pytanie dotyczące tego, czy zamierzamy być tak zwanym VAT – owcem czy też nie. Jeżeli planujemy robić jakiekolwiek zakupy do naszej firmy rozwiązanie to z całą pewnością nam się opłaca. Dzięki temu będzie bowiem mogli odliczyć podatek VAT. Bycie VAT – owcem daje nam również możliwość odliczenia sobie niektórych kosztów, które wiążą się z prowadzeniem przez nas firmy. I tak na przykład wydatki, które ponosimy na służbowe rozmowy telefoniczne będziemy mogli odliczyć. Jeżeli na te dwa pytania znamy już odpowiedzieć przychodzi pora na kolejne dotyczące tego, czy księgowość zamierzamy prowadzić samodzielnie czy też zatrudni w tym celu osobę wykwalifikowaną.

Dalej
Strona 2 z 612345...Ostatnia »