Dostawy w terminie

Ocena jakości usług transportowych przez kontrahenta zależy od wielu czynników, jednak ogromne znaczenie ma tu terminowość dostaw. Określenie precyzyjnego czasu dostawy jest bardzo ważne, ze względu na koordynację innych procesów w przedsiębiorstwach z procesem transportowym. Terminowość jest szczególnie ważna w przypadku towarów, które trudno jest magazynować, a więc muszą być one dostarczane na bieżąco w zależności od potrzeb danego odbiorcy. Przywiązanie klienta do danego przedsiębiorstwa w bardzo dużej mierze zależy od tego, czy towar, który jest przez niego kupowany, trafia do niego na czas. Bardzo często okazuje się, że odbiorcy są gotowi ponieść wyższy koszt transportu, jeśli dzięki temu termin realizacji skróci się. Najważniejszy jednak jest tu nie tyle sam czas realizacji dostawy, ale to, czy termin dostarczenia zamówienia został dotrzymany. Pomimo ogromnego znaczenia terminowości transportu we współpracy pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami bardzo często okazuje się jednak, że firmy nie potrafią precyzyjnie określać czasu swoich dostaw, lub nie dotrzymują podanych przez siebie czasów realizacji. Konsekwencji wynikających z braku terminowości dostaw jest dla firmy wiele. Po pierwsze zapotrzebowanie wszystkich odbiorców nie może zostać zaspokojone, więc następuje stopniowa ich utrata. Przedsiębiorstwa produkcyjne w przypadku nieregularnego napływu surowców i półproduktów nie mogą prawidłowo układać harmonogramów produkcji, a to prowadzi to katastrofalnych skutków dla całej firmy.

Dalej

Wielokrotne opakowania w transporcie

Transport większości ładunków wymaga odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas załadunku, przewozu oraz wyładunku. W większości przypadków stosuje się obecnie jednorazowe opakowania, jednak ich stosowanie nie jest bardzo korzystne zarówno ze względu na koszty, jak i konieczności ich usuwania, a więc ze względu na ekologię. Rozwiązaniem coraz chętniej wprowadzanym przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa są opakowania, które wykorzystać można wielokrotnie. Najlepiej, ze względu na swoją uniwersalność, sprawdzają się tu opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. Odpowiedni dobór wielorazowego opakowania może sprawić, że przedsiębiorstwo osiągnie na rynku cenną przewagę konkurencyjną. Opakowania wielokrotnego użytku są nie tylko wygodne w użytku, ale również i trwałe, a to sprawia, że koszty przedsiębiorstwa maleją. Przy przestrzeganiu właściwych zasad użytkowania pojemniki wielorazowe mogą być w transporcie wykorzystywane przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Przy ocenie wprowadzenia takiego rozwiązania w firmie warto zauważyć, że nie można tu skupiać się jedynie na bezpośrednich kosztach opakowań jednorazowych oraz wielorazowych. Koszt nabycia opakowania wiąże się bowiem również z zastosowaniem odpowiednich metod i środków transportu. Stosowanie opakowań wielokrotnych sprawia, że proces pakowania i transportowania towarów upraszcza się. Eliminuje się tu również w większości proces logistyki zwrotnej opakowań. Przykładem opakowania wielokrotnego są wykonana z tworzywa podstawy o rozmiarach standardowych palet.

Dalej

Dobry i nowoczesny serwis samochodowy

Wraz ze wzrostem wykorzystania transportu drogowego w pracy oraz w życiu prywatnym cała ta gałąź gospodarki rozwinęła się. Zmienił się nie tylko drogi oraz same pojazdy, ale również i infrastruktura dodatkowa, taka jak przykładowo serwisy samochodowe. Współczesne serwisy znaczenie odbiegają od stereotypowych miejsc, które można było powszechnie spotkać jeszcze kilkanaście lat temu. Standardowa obsługa serwisowa oferowana jest dziś przez każdą markę przy zakupie nowego pojazdu. Samochody posiadają coraz więcej funkcji, które poprawiają komfort użytkowania oraz zwiększają bezpieczeństwo pasażerów. To sprawia jednak również, że samodzielne naprawy, czy też wymiany części są możliwe w coraz mniejszym stopniu. Im bardziej nowoczesny jest pojazd tym większa pewność, że będzie on wymagał specjalistycznej obsługi serwisowej. Każdy z podzespołów pojazdu drogowego posiada swoją żywotność. W zależności od sposobu użytkowania pojazdu części będą mniej lub bardziej awaryjne, ale nie można uniknąć serwisowania pojazdu. Jakość usług serwisowych w naszym kraju stale ulega poprawie, większość serwisów wyposażonych jest obecnie w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na przeprowadzenie pełnej diagnostyki pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych samochodów, które posiadają na pokładzie dużą ilość urządzeń elektronicznych. Odpowiednia dbałość o pojazd poza właściwym sprzętem wymaga również doświadczonego zespołu mechaników, którzy radzą sobie z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w pojazdach.

Dalej

Wypadek w firmowym aucie

Duże natężenie ruchu, szybkie tempo jazdy oraz niedogodności związane ze stanem infrastruktury drogowej sprawiają, że wypadki drogowe zdarzają się codziennie. W przypadku, gdy wypadek ten dotyczy osoby podróżującej służbowym samochodem często nie jest jasne, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność. Należy tu rozpatrywać dwie sytuacje. W pierwszej z nich pracownik jest winny spowodowania wypadków. Obowiązują tu wówczas regulacje wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Pracownik odpowiada za wypadek i koszty z nim związane wówczas, gdy udowodnione zostało, że wypadek wyniknął z jego winy. W przypadku natomiast drugiej sytuacji, gdy szkoda na mieniu pracodawcy powstała z przyczyn niezależnych od pracownika, więc nie można przypisać mu winy, nie ponosi on odpowiedzialności materialnej wobec pracodawcy. Pracodawca nie może wówczas ubiegać się o odszkodowanie od pracownika. Jeżeli jednak szkoda jest wynikiem działania pracownika pracodawca zgodnie z przepisami prawa może od niego żądać pokrycia wszystkich strat spowodowanych przez wypadek służbowym pojazdem. Warto pamiętać tu o tym, że straty te dotyczą zarówno bezpośrednich strat wynikających przykładowo z konieczności naprawy pojazdu, jak i strat wynikających z utraconych przez firmę zysków. Oznacza to, że pracodawca ubiegać się może o zwrot zysków, które uzyskałby w danym okresie czasu, jeżeli samochód służbowy nie uległby wypadkowi. W rzeczywistości rozwiązanie takiej sytuacji będzie się różnić w zależności od konkretnego zdarzenia.

Dalej
Strona 4 z 6« Pierwsza...23456