O służbowych samochodach

Większość firm operujących na rynku krajowych swoich przedstawicieli oraz innych pracowników wyposaża w służbowe samochody. W przypadku bardzo wielu zawodów samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy, bez którego wykonywanie obowiązków nie byłoby możliwe. Również systemy motywacyjne bardzo wielu przedsiębiorstw zakładają przyznanie pracownikowi służbowego samochodu, jako rodzaj wyróżnienia za efekty pracy. Wielu pracowników dąży to osiągnięcia odpowiednio wysokich obrotów, marż właśnie po to, by zyskać dodatkowy środek transportu. Warto zauważyć, że firmowe pojazdy są zwykle oznaczane logo, nazwą firmy, jej danymi kontaktowymi, a to sprawia, że każdy poruszający się po drogach publicznych pojazd stanowi również dla przedsiębiorstwa reklamę. Inwestycja w firmową flotę może być wsparta przez banki, które bardzo chętnie przyczyniają się do wprowadzenia do przedsiębiorstw nowych samochodów na zasadzie leasingu. Kontrola nad służbowymi samochodami zależy od polityki firmy. W większości przypadków przedsiębiorstwa decydują się na wmontowanie w swoich samochodach urządzeń GPS, które pozwalają na śledzie i zapisywanie pracy. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w tych przypadkach, gdzie auto służbowe jest do dyspozycji pracownika jedynie w celach związanych bezpośrednio z pracą. W przypadku jednak, gdy samochód pracownik może wykorzystywać również po godzinach pracy, w celach prywatnych, takie rozwiązanie nie powinno być stosowane. Monitoring GPS w samochodach służbowych ułatwia rozliczanie kosztów.

Dalej

A może koleją

Transport kolejowy jest gałęzią ściśle uzależnioną od stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Infrastruktura ta obejmuje nie tylko odpowiednio zaplanowane i wykonane linie kolejowe, ale również wszelkie zaplecze w postaci stacji oraz elementów technicznych. Środki transportu kolejowego zbiorowo nazywane są taborem kolejowym. W jego skład wchodzą między innymi wagony oraz lokomotywy. Przewoźnicy wykorzystujący kolej do transportu różnego rodzaju ładunków należą w naszym kraju do mniejszości, natomiast w gospodarce światowej wykorzystanie tej gałęzi transportu jest bardzo duże, głównie ze względu na obniżanie w ten sposób kosztów. Ponieważ środki transportu kolejowego mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych trasach nie ma tu możliwości dowolnego zaplanowania przebiegu ładunku, nie może on też zostać w większości przypadków dowieziony do końcowego odbiorcy. Najczęściej przeprowadzenie całego procesu transportowego wymaga połączenia transportu kolejowego z transportem samochodowym. Szczególnie w przypadku transportu osób w wielu krajach transport kolejowy jest bardzo silnie wykorzystywany przez przewoźników. To jednak, czy transport ten będzie efektywny zależy od jakości obsługi, na jaką liczyć mogą pasażerowie. Szczególnie istotna jest tu częstotliwość ruchu pociągów, a więc ilość dostępnych dla mieszkańców różnych rejonów połączeń. Mała popularność kolei w naszym kraju wiąże się przede wszystkim z niska oceną jakości obsługi przez pasażerów. Kolej może być również wykorzystywana do transportu ładunków.

Dalej

Podstawowy środek transportu drogowego

Każdy rodzaj transportu wymaga odpowiedniego dla danej gałęzi środka transportu. W przypadku transportu drogowego podstawową jednostką są samochody. Środki transportu drogowego dzieli się na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to te pojazdy, które przeznaczone są do przewożenia ładunków, a druga to pojazdy, które dostosowane są do przewozu osób, a więc pasażerów. Warto jednak zauważyć, że bardzo często obie te funkcje wykonywane są przez dany pojazd jednocześnie lub pojazd może zostać łatwo przekształcony z pojazdu pasażerskiego w samochód do przewozu innych ładunków. W zależności od tego, jaka ilość osób przemieszcza się pojazdem jednocześnie pojazdy przystosowane do przewozu osób dzieli się na środki indywidualne oraz środki transportu zbiorowego. Zbiorowy transport drogowy obejmuje środki takie jak autobusy, mikrobusy, trolejbusy oraz autokary. Transport indywidualny to przede wszystkim samochody osobowe, ale również i motocykle oraz rowery. Wykorzystanie transportu zbiorowego, szczególnie na terenie dużych miast, pozwala na ograniczenie ruchu ulicznego, a także emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Transport zbiorowy traci jednak na swojej popularności wraz ze zwiększeniem się dostępności indywidualnych środków transportów. Obecnie trudno jest znaleźć gospodarstwo domowe, które nie posiadałoby przynajmniej jednego samochodu, a większość rodzić posiada pojazdów kilka. To sprawia, że środki transportu drogowego nie są wykorzystywane maksymalnie, a ruch na drogach zwiększa się.

Dalej

Transport na drogach

Transport samochodowy to najsilniej wykorzystywana w naszym kraju gałąź transportu. W transporcie drogowym wszelkiego rodzaju ładunki przemieszczane są po specjalnie w tym celu przygotowanych drogach lądowych. Środki transportu, które są tu wykorzystywane to różnego typu pojazdy samochodowe. W transporcie drogowym przewoźnicy świadczyć mogą usługi transportowe. Główną zaletą wykorzystania transportu drogowego jest możliwość przewiezienia ładunku z praktycznie dowolnego miejsca bezpośrednio do punktu, w którym ma on się znaleźć. Sieć drogowa jest bardzo rozbudowana, a to sprawia, że niewiele jest miejsc, do których nie można dojechać pojazdem samochodowym wraz z pasażerami czy też ładunkiem. Transport samochodowy ma też kilka poważnych wad, wśród których wymienić trzeba przede wszystkim jego szkodliwy wpływ na stan środowiska naturalnego. Transport drogowy pochłania również wiele energii, a to wpływa bezpośrednio na jego koszty. Koszty transportu drogowego odczuwane są nie tylko przez przedsiębiorstwa i osoby, które z usług przewoźników drogowych korzystają bezpośrednio, ale również przez wszystkich innych obywateli. Koszt transportu, jaki został wytworzony w trakcie dowiezienia danego ładunku jest wliczony w jego cenę, dlatego podwyższanie się kapitałochłonności transportu przekłada się na ceny praktycznie wszystkich produktów dostępnych na rynku. Pomimo tego brak jest obecnie rozwiązań, które pozwoliły by na ograniczenie wykorzystania transportu drogowego w którejkolwiek z gałęzi gospodarki krajowej.

Dalej
Strona 5 z 6« Pierwsza...23456