Znaczenie transportu w rolnictwie

Transport ma ogromne znaczenie w każdej dziedzinie biznesu. Również rolnictwo i jego efektywność w ogromnej mierze uzależnione jest od sprawności procesów transportowych. Transport w rolnictwie różni się od transportu pozostałej produkcji ze względu na to, że ładunki są tu bardzo zróżnicowane. Przewóz i środki transportowe uwzględniać muszą, więc transport żywych ładunków ora przewóz ładunków o bardzo dużych gabarytach. To sprawia, że poszczególne środki transportu wykorzystywane w tej gałęzi gospodarki muszą posiadać większy stopień specjalizacji. Również procesy załadunku i wyładunku muszą spełniać odmienne wymogi. Warto zauważyć, iż transport w rolnictwie, tak jak cały ten obszar działalności, charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem natężenia prac w zależności od sezonu. Sprawny transport ma dla rolnictwa ogromne znaczenie, ze względu na bardzo duży udział w całkowitych kosztach tworzenia produkcji. Nie zawsze jednak środki transportu wykorzystywane są w rolnictwie prawidłowo. Często ich stosunkowo niewielkie obłożenie w skali roku skutkuje tym, że koszty eksploatacji są bardzo wysokie. Istotny wpływ na koszty wytworzenia produkcji rolnej ma również to, jakie metody transportu zostaną wykorzystane, jakie procesy będą wykonywane za pomocą pracy ludzkiej, a które zostaną zmechanizowane. W rolnictwie wykorzystanie przestarzałych technologii transportowych jest niestety problemem powszechnym. Szczególnie dotyczy on małych gospodarstw, dla których zakup nowych pojazdów jest zbyt dużym wydatkiem.

Dalej

O procesie transportowym

Transport jest ciągiem skoordynowanych działań, dzięki którym przemieszczanie różnego rodzaju towarów oraz ludzi jest możliwe. Istnieje możliwość wykorzystania bardzo wielu środków transportu, a w zależności od potrzeb różne rozwiązania mogą okazać się tu najbardziej odpowiednie. Transport w gospodarce wpływa na wszystkie jej pozostałe gałęzie. To dzięki niemu możliwy jest ich rozwój. Transport jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Żadna produkcja na skalę masową nie jest możliwa bez odpowiednio dostosowanych i wydajnych procesów transportowych. Opisując transport najprościej jest podzielić go ze względu na rodzaj środków transportu, jakie są w nim wykorzystywane. Jego gałęzie to transport morski, wodny śródlądowy, kolejowy, samochodowy oraz lotniczy. Coraz częściej złożone procesy transportowe odbywają się przy wykorzystaniu więcej niż jednej gałęzi transportu. Wówczas proces przemieszczania określa się mianem transportu intermodalnego. W gospodarce najczęściej wykorzystywany jest obecnie transport samochodowy. Dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy. Prawie połowa przewozów obsługiwanych jest w ten właśnie sposób. Patrząc pod względem ilości ładunku i wielkości pokonywanych tras drugim pod względem wykorzystania w Europie rodzajem transportu jest transport morski. W dalszej kolejności wymienić należy również transport przesyłowy, a więc transport towarów za pomocą rurociągów oraz podobnych środków transportowych.

Dalej
Strona 6 z 6« Pierwsza...23456