Praca na umowę zlecenie

Praca na umowę zlecenie

Coraz więcej osób w naszym kraju pracuje na umowę zlecenie. Nie wszystkie osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia wiedzą jednak na czym dokładnie polega tego typu umowa, jakie mają prawa, a jakie obowiązki wynikające z zatrudnienia na taką umowę oraz czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę. W chwili zawarcia umowy zlecenia osoba, która ją przyjmuje staje się zleceniobiorcą, zaś osoba zlecająca wykonanie pracy na podstawie umowy zlecenia jest zleceniodawcą. Umowa zlecenie nie jest umową, która musi zostać zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą na piśmie. Zawierając umowę zlecenie nie musimy zleconej nam pracy wykonywać osobiście. Do pracy zleconej możemy zatrudnić osobę, która wykona zleconą nam pracę za nas. Taka osoba to podwykonawca. Fakt, że pracując na umowę zlecenia możemy zatrudnić podwykonawcę odróżnia ten rodzaj pracy od pracy na umowę o pracę. Pracę, którą wykonujemy na podstawie umowy o pracę musimy bowiem wykonywać osobiście, nie mamy prawa do zatrudnienia podwykonawcy. Warto wiedzieć, że decydując się na pracę na umowę zlecenia nie będą nas obowiązywały zapisy zawarte w kodeksie pracy. Osoby pracujące na umowę zlecenia nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. W stosunku do osób pracujących na umowę zlecenia nie obowiązuje także obowiązek wypłacania minimalnego wynagrodzenia. Osoby te nie mają także okresu wypowiedzenia. Pracodawca osób pracujących na umowę zlecenia, które nie są ubezpieczone ma obowiązek odprowadzić za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.