Prawa kobiet z własną działalnością

Własnym biznesem zajmują się dzisiaj nie tylko mężczyźnie, ale także kobiety. Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą nie mogą liczyć na urlop macierzyński. Kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, które opłacają składki ZUS przysługuje jednak zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest wypłacany przez ZUS przez okres 24 lub 37 tygodni. Dłuższy okres wypłacania zasiłku przysługuje paniom, które urodziły bliźnięta. Panie, które prowadzą własną działalność, a chcą otrzymać zasiłek macierzyński muszą jednak spełnić pewien warunek. Aby otrzymać zasiłek macierzyński konieczne jest opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek ten otrzymają także kobiety, które w chwili urodzenia dziecka miały opłaconą jedynie jedną składkę tego ubezpieczenia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości składki. Im wyższy przychód został zadeklarowany tym wysokość naszej składki jest wyższa. Możemy zadeklarować przychód, który będzie wynosił od 60 do 250 % przeciętnego wynagrodzenia. Deklarując 60% otrzymamy zasiłek w wysokości 1 576 zł. Płacąc składkę maksymalną zasiłek macierzyński wyniesie ponad 6 000 zł. Zastanówmy się jednak zanim zadeklarujemy składkę w maksymalnej wysokości. ZUS poddaje kontroli osoby deklarujące maksymalną składkę. Kobiety, które pobierają zasiłek macierzyński nie muszą na czas jego pobierania zawieszać działalności firmy. Panie, które prowadzą własną działalność mają prawo do zwolnienia lekarskiego (płatnego) na opiekę nad dzieckiem do lat 14.