Przyszłość transportu intermodalnego

Transport intermodalny opiera się na założeniu, że towar może zostać przewożony różnymi środkami transportu podróżując stale w jednej jednostce ładunkowej. Jednostką ładunkową najczęściej tu wykorzystywaną są różnego rodzaju kontenery. Wykorzystanie kontenerów sprawia, że podczas zmiany poszczególnych pojazdów, czy też gałęzi transportu nie jest konieczne przeładowanie samego towaru. Aby jednak transport ten mógł być wykonywany konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, w szczególności punktów pozwalających na przeładunek kontenerów. Odpowiednio przeprowadzony przewóz intermodalny niesie dla przedsiębiorstw wiele zalet. Przede wszystkim celem jest tu obniżenie całkowitych kosztów procesu transportowego. Możliwość przemieszczania ładunku pomiędzy gałęziami transportu sprawia również, że ilość wariantów tego samego przewozu zwiększa się. Transport intermodalny ma wpływ na poprawienie się jakości usług transportowych. Rozwiązania w nim stosowane pozwalają na szybką dostawę w ustalonym terminie. Ze względu na brak przeładunku towaru jest bezpieczeństwo zwiększa się, a ilość uszkodzeń podczas transportu ulega redukcji. Transport intermodalny może łączyć różne gałęzie transportu. Najczęściej jest to połączenie transportu drogowego z transportem morskim, transportu drogowego z transportem lotniczym oraz przewozów kolejowych z przewozami samochodowymi. Przewozy samochodowe wykorzystywane są w większości wariantów przewidujących transport intermodalny ze względu na dużą elastyczność.