Transport po morzu i rzekach

Transport po morzu i rzekach

Transport wodny, czyli żegluga, dobywać może się zarówno poprzez drogi wodne morskie, jak i rzeki. Jest to gałąź transportu, która wymaga zastosowania wielu wyspecjalizowanych jednostek, w zależności od rodzaju ładunku, jaki ma być przewożony. Żegluga morska wykorzystywana jest bardzo często do przewozów pasażerskich oraz przewozów samochodów ciężarowych oraz całych wagonów kolejowych. Na statkach umieszczać można również kontenery z praktycznie dowolną zawartością. Szczególne ładunki wymagają w przypadku transportu morskiego wykorzystania bardzo specyficznych środków pojazdów. Do transportu gazów przystosowane są statki nazywane gazowcami, towary płynne przemieszczane są w tankowcach. Statkami przewozi się również duże ilości towarów sypkich, wówczas są to masowce. Masowce wykorzystywane są do przewozu towarów luzem, czyli bez opakowań. Towar wsypywany jest bezpośrednio do ładowni statku. Najczęściej w ten sposób transportowane są materiały takie jak rudy metali, siarka, nawozy oraz węgiel. W tankowcach transportuje się głownie produkty przemysłu naftowego. Jednak ten rodzaj transportu stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Katastrofy ekologiczne związane z przedostaniem się do morza niebezpiecznego ładunku mogą wydarzyć się z powodu niesprawności statku, czy też wpłynięcia na mieliznę. Nowoczesne typy tankowców posiadają dodatkowe zabezpieczenia, które mają na celu minimalizację zagrożenia. W gazowcach przewożony jest LNG, a więc skroplony, naturalny gaz ziemny.