Wady i zalety gałęzi transportu

Wady i zalety gałęzi transportu

Dostarczenie towaru szybko i bezpiecznie to podstawowy cel każdego przewoźnika. Każdy przewóz może odbywać się za pomocą różnych gałęzi transportu. W przypadku przewoźników krajowych najczęściej będzie to transport drogowy. Pomimo wprowadzania stale nowych ograniczeń w zakresie ruchu pojazdów ciężarowych oraz kolejnych opłat za przejazdy nadal jest to nie tylko rozwiązanie dla przewoźnika najtańsze, ale i najprostsze. Transport kolejowy w Polsce nie jest rozwiązaniem praktyczny, ze względu na słabą jakość sieci kolejowej. Mała ilość połączeń sprawia, że stworzenie linii przewozu intermodalnego jest w zasadzie niewykonalne. W przypadku transportu morskiego podstawową jego wadą jest czas transportu, który w porównaniu do innych gałęzi jest bardzo długi. Bezpieczeństwo ładunku w transporcie morskim również nie jest na najwyższym poziomie, a to sprawia, że stosunkowo niewiele towarów przewozi się obecnie w ten sposób. Transport wodny śródlądowy obecnie funkcjonuje w bardzo niewielkim stopniu, a ładunki przemieszczane w ten sposób nie mają większej wartości. Słabo rozwinięta infrastruktura sprawia, że perspektywy transportu rzecznego w naszym kraju nie są dobre. Transport rurociągami, taśmociągami i przewodami jest wykorzystywany jedynie przez ograniczoną liczbę przedsiębiorstw. Transport lotniczy jest bardzo efektywny i szybki jednak jego koszt sprawia, że na takie rozwiązanie pozwolić mogą sobie jedynie duże przedsiębiorstwa. Szybkość przemieszczania ładunków pozwala tu na transportowanie towarów łatwo się psujących.